2544 เปลี่ยนชื่อจากสมุดเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือหน้าเหลืองเป็นสมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส

2546 เปลี่ยนชื่อบริการ 1154 Talking YellowPages เป็น 1154 Yellow Plus พร้อมเพิ่มบริการ อาทิ เชื่อมต่อสายปลายทาง บริการส่งหมายเลขเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือกลับทาง SMS

2547 เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) เข้าถือหุ้นแทนเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ สิงเทล เยลโล่ เพจเจส ไพรเวท ลิมิเต็ด (Singtel Yellow Pages Pte Ltd.)

2548 เปลี่ยนชื่อเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือจาก เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด เป็น เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

2548 เปลี่ยนชื่อบริการ 1154 Yellow Plus เป็น 1188 Thailand YellowPages อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการค้นหาเลขหมายเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือของเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ ร้านค้า และบุคคลทั่วประเทศกว่า 6 ล้านหมายเลข

2550 ขยายไปสู่กลุ่มบริโภคกลุ่มใหม่ในจังหวัดสำคัญๆ โดยจัดพิมพ์ สมุดหน้าเหลืองฉบัเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ

2551 เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือฯ ได้ควบรวมเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ ชินนี่ดอทคอม จำกัด (Shinee)

2552 เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือฯ ได้เปิดโครงการช่างด่วน โทร 1188 เยลโลเพจเจส ตลอด 24 ชั่วโมง และเริ่มโครงการ Consumer & Online Competency เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดออนไลน์ที่กำลังจะมาถึง

2553 เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือฯ สนับสนุนการเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือผลิตภัณฑ์ด้านออนไลน์มากเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ

2554 เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือฯ ขยายกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือในกลุ่มของ B2C โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น วารสารอร่อยดอทคอม

2555 เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือฯ ขยายกลุ่มผู้บริโภคแบบเฉพาะด้านมากเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ เพื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น Factory Supply Guide และ Builder Guide

2556 เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้านการค้นหาเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเครื่องจักร ทั้งในโรงงานและงานก่อสร้าง โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Machine Part & Hardware Tools