คณะกรรมการผู้บริหาร

 

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ - กรรมการผู้จัดการ เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ ผู้จัดการทั่วไป เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ

Managing Director

 
 

ผู้อำนวยการส่วนงาน

 

คุณมัลลิกา เลาหศิลป์สมจิตร์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

คุณมัลลิกา เลาหศิลป์สมจิตร์

Acting Accounting Director

คุณอิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์ - Online Media Sales Director

คุณอิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์

Online Media Sales Director

คุณวรภพ โลห์วงศ์วัฒน - ผู้อำนวยการส่วนงานเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือออนไลน์

คุณวรภพ โลห์วงศ์วัฒน

Online Business Director