ต้องทำอย่างไร มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ตอบ : YellowPages ยินดีเพิ่มและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

  • ต้องการเพิ่มรายชื่อเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือใหม่ : เพียงท่านสมัครสมาชิก ได้ที่ รอการตรวจสอบจากเจ้าหนี้ที่ ก็สามารถเพิ่มรายชื่อเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือของท่านได้ฟรี
  • ต้องการแก้ไขเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือของท่าน : หากท่านเคยสมัครสมาชิกกับเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถืออยู่แล้ว เพียงท่าน Log-In เข้าสู่ระบบ ก็สามารถแก้ไขเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือของท่านได้ทันที

หากพบปัญหาการสมัครสมาชิก หรือ การ Login เข้าสู่ระบบ YellowPages ท่านสามารถสอบถามได้ที่ info@teleinfomedia.co.th หรือโทร 0-2262-8888 ต่อ 8468 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

ถาม : หากต้องการใช้ Template เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ แสดงภาพเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือและบริการเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ท่านเจ้าของกิจการ สามารถสร้างรูปแบบเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือสวยงาม และมี SEO ที่ดีได้ ไม่ยาก เพียงสอบถามมายังทีม ได้ที่โทร 0-2262-8888 ต่อ 8686 , 8615 หรือ Sales@teleinfomedia.co.th วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือยินดีให้คำปรึกษาด้านโฆษณาดิจิทัล

ถาม : อยากมีชื่อโดเมนเนมเป็นของเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเอง

ตอบ : YellowPages มีบริการจัดทำสื่อโฆษณาเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ โดยเมื่อท่านได้สร้างเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือระบบ YellowPages แล้ว ท่านสามารถกำหนดชื่อเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเพื่อใช้ตั้งเป็น Subdomain ภายใต้ YellowPages ในทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ทั้งนี้ หากท่านต้องการตั้งชื่อ Domain Name เฉพาะกิจการท่านแยกไปอีก ทาง YellowPages ก็มีบริการรับจด Domain Name ให้ทันทีเช่นกัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สอบถามและรับคำปรึกษาได้จาก โทร 0-2262-8888 ต่อ 8686 , 8615 หรือ Sales@teleinfomedia.co.th วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

ถาม : ต้องการเพิ่มตำแหน่งพิกัดเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือแผนที่ดิจิทัล ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ท่านสามารถทราบตำแหน่งพิกัด GPS ของเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือท่านได้หลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่สะดวกคือการใช้ Google Map ผ่านเว็บบราวเซอร์ และค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของท่าน แล้วใช้เมาส์จิ้มจุดพิกัดนั้น เพื่อดูค่าละติจูด ลองจิจูด เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือแถบค้นหา ซึ่งเป็นค่าตัวเลข เช่น 13.7487833,100.545778 ท่านสามารถนำค่า 13.7487833 ใส่ในช่อง ละติจูด และค่า 100.545778 ใส่ในช่อง ลองจิจูด ได้ทันที

ถาม: พบปัญหาการใช้งานเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ จะแจ้งปัญหาได้อย่างไร

ตอบ : ท่านสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ info@teleinfomedia.co.th หรือโทร 0-2262-8888 ต่อ 8468 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.