YellowPages จับมือ eTouch ส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ต่อ SMEs

Thai SMEs Will Go Digital in Global Market

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์ กรรมการผู้จัดการ ตัวแทนที่ได้รับการรับรองจาก Alibaba.com ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเข้าสู่การทำเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือผ่านสื่อดิจิทัลแบบครบวงจร รวมถึงการทำการตลาดเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือโซเชียลมีเดีย ด้วยการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านการทำตลาดออนไลน์ เทคนิคการใช้เครื่องมือและการนำเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือและบริการของ SMEs สู่ตลาดโลก ผ่านเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ และในประเทศผ่านเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ

 

YellowPages จับมือ eTouch ส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ต่อ SMEs

เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือฯ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถผลักดันให้ SMEs ของไทยเข้าสู่เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือผ่านสื่อดิจิทัลอย่างครบวงจร และสามารถก้าวไปยังตลาดโลกได้สำเร็จความร่วมมือเพื่อผู้ประกอบการไทยร่วมกันเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือหรือบริการ ผ่านแพลตฟอร์ม YellowPages เพื่อบุกตลาดภายในประเทศให้แข็งแกร่ง และเสริมกลยุทธ์ให้เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือด้วยแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Alibaba.com

 

ภาพการอบรบกึ่ง Workshop ของ eTouch

ภาพการอบรบกึ่ง Workshop ของ eTouch

 

 logo เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 logo ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส
 logo UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 logo eTouch Co.,Ltd.
 logo Alibaba.com


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย
โทร. 0-262-8888 ต่อ 8264
อีเมล: marketing@teleinfomedia.co.th
เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ: hangzhousunnyhotel.com,