เทเลอินโฟ มีเดีย รุกตลาดออนไลน์ ปรับโฉมใหม่เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ YellowPages

บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย ในเครือ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ (CSL) เจ้าของ แบรนด์ YellowPages หรือสมุดหน้าเหลือง ประกาศรุกเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือตลาดออนไลน์ปรับโฉมเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ เพิ่มฟีเจอร์ด้านเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ สร้างแพลตฟอร์มรองรับ SMEs ไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่ ปรับทีมงานเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเน้นความชำนาญด้านออนไลน์ ต่อยอดเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือด้วยการนำเสนอโซลูชั่นการให้บริการด้านการเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือและการตลาด เพื่อทำให้เจ้าของเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือของ และเพิ่มยอดเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือได้มากเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ รวมทั้งทำเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือได้สะดวกมากเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือด้วย

 
คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย และ ผู้จัดการทั่วไป บมจ. เอดี เวนเจอร์ กล่าวว่า

 
“ปัจจุบันเจ้าของเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือยังให้การยอมรับแบรนด์ YellowPages อยู่ ซึ่งเทเลอินโฟ มีเดียได้เริ่มมีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ในปีนี้ เพื่อสื่อให้ลูกค้าทราบว่า YellowPages ไม่ใช่สมุดหน้าเหลืองเล่มเก่าอีกต่อไป”

 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในช่วงขาลง หรือ Downtrend ซึ่งสมุดหน้าเหลืองก็อยู่ในเทรนด์นี้เช่นกัน คือได้รับผลกระทบ ยอด รายได้สิ่งพิมพ์ทรงตัว แต่รายได้ด้านสื่อออนไลน์กลับมีทิศทางที่เติบโตเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือทุกปี ซึ่งสมุดหน้าเหลืองมีจุดที่ต่างจากสิ่งพิมพ์อื่นๆ คือมีความเป็นเอกลักษณ์หรือมี Uniqueness เนื่องจากเป็นสิ่งพิมพ์ประเภท Directory ที่ไม่มีคู่แข่งในเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ

 
เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือได้เตรียมปรับตัว (Transform) จากเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือสิ่งพิมพ์ไปสู่เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือดิจิทัล หรือออนไลน์ โดยมุ่งมั่นพัฒนาเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ YellowPages อย่างจริงจัง มากเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ แม้ว่าเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือนี้ได้เกิดเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือมานานกว่า 10 ปีแล้วก็ตาม

 
“ได้มีการออกแบบปรับปรุงเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถืออย่างจริงจัง ใช้เงินลงทุน 15 ล้านบาทเพื่อสร้างระบบ Search Engine ที่ดี โดยทีมงานที่มีความชำนาญในการเขียน Content และการสร้าง Algorithm ทำให้เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ YellowPages เป็น Local Search Engine ที่ดีที่สุดในเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ ในตอนนี้ โดยมีฐานเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือขนาดใหญ่ เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือมีความแม่นยำมากถึง 80-90% เพราะทำ Cleansing Data ทุกปี รวมทั้งยังมีหน่วยงาน Customer Service ทำหน้าที่ตรวจเช็กเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือทุกปีด้วย”

 
ด้านหนังสือสมุดหน้าเหลืองได้มีการเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ โดยทำเป็น Vertical Book คือ รวบรวมรายชื่อห้างร้านเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงงาน หรือ Factory Guide และกลุ่มก่อสร้าง Builder & Construction Guide ซึ่ง ในแต่ละเล่มสามารถสร้างยอดเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือได้ปีละประมาณ 25 ล้านบาททีเดียว

 

รุกตลาดออนไลน์ ชูเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ YellowPages

แบรนด์ YellowPages มีความแข็งแกร่งมากเพราะว่าอยู่ในตลาดเมืองไทยมายาวนานถึงกว่า 30 ปี ลูกค้ามีความรับรู้เรื่องแบรนด์ดีมาก แต่ในอีกด้านคนรุ่นใหม่มองว่าแบรนด์ YellowPages มีลักษณะโบราณ ยังอยู่ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ซึ่งพวกเขาอาจไม่รู้ว่ามีเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ YellowPages มานานแล้ว ดังนั้นเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือได้พยายามเปลี่ยนความคิดของลูกค้าที่เป็น คนรุ่นใหม่ว่าตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบสิ่งพิมพ์เป็นแบบออนไลน์แล้ว ซึ่งก็เริ่มได้รับผลตอบรับกลับมาดีกว่าที่คาดหมายไว้

 
ด้านโปรดักส์ ก็มีความแข็งแกร่งมาก เพราะตลอด 5 ปีที่ทำการปรับปรุงมานั้น ได้รับการจัดอันดับ TOP 3 ของ True Hits ในประเภทเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ โดยมี Page View เดือนละประมาณ 7 ล้าน Page Views และมี Unique IP ประมาณเดือนละ 2 ล้าน Unique IP หรือปีหนึ่งมีกว่า 84 ล้าน Page Views ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก

 
จุดเด่นของเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ นอกจากเรื่อง Search Engine, Page Views และการเขียน Content การสร้าง Algorithm ที่ทำให้ ตอบโจทย์แล้ว ทีมงานยังสามารถเขียน Keyword ต่างๆ ให้ลูกค้าที่เข้ามา เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือโฆษณาเพื่อทำให้ตอบโจทย์ Google ได้ด้วย
 

“เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือมีทีมงานที่มีความชำนาญในการเขียน Content และสร้าง Algorithm สูงมาก ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือโฆษณา จากเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ แล้วมีคน Search เข้ามาเจอ สามารถ link ไปที่ร้านค้า ของลูกค้าได้ ตรงนี้เป็นความสามารถเฉพาะกลุ่มที่เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือได้ฝึกอบรมพนักงานให้เขียน Keyword สำคัญต่างๆ ได้” คุณกมลกานต์ กล่าว

 
นอกจากนี้เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือได้ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ในหน้าเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ YellowPages ซึ่งทำให้ลูกค้าพอใจใน Banner หรือป้ายโฆษณา เพราะมีการปรับรูปแบบ เช่น ทำให้มีขนาดใหญ่เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ มีการเคลื่อนไหว ใส่รูปภาพได้มากเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ ใส่วิดีโอได้ รวมทั้งมี Feature ใหม่ที่ช่วยให้ผู้เข้ามาใช้งานหรือ End User สามารถได้เกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือเพิ่มมากเกมยิงปลาแจกเครดิตฟรี | เกมยิงปลาใหม่ | สูตรยิงปลา | โฆษณาเกมยิงปลา | เกมมือถือ

 
ในอนาคตคุณกมลกานต์ยังมีแผนงานในลักษณะ Sales and Marketing Service Solution คือนอกจากจะเป็นช่องทางในการทำโฆษณา แล้วยังจะเป็นเซลส์คือทำ Sourcing และ Marketing ให้ด้วย ซึ่งตอนนี้เทรนด์การให้บริการเช่นนี้เริ่มเข้ามาแล้ว

 

ที่มา : Money & Wealth ฉบับวันที่ 01 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560